Your location£ºHome page >> Contact us  


 
         Contact us

FACTORY ADDRESS:RANSHENG INDUSTRY ZONE , 205 NATION ROAD,XIANTANG TOWN,TONGYUAN COUNTY,HEYUAN CITY ,GUANGDONG PROVINCE
MARKETING CENTRE:5th Floor,Building E,Zhihui Business Park,No.33,Wangyuan RD.,Tianhe,Guangzhou,510660
MOBILE:+8617827959125
TEL: 8620-85523364£¬85523464£¬85654203
FAX: 8620-85654536
WEBSITE: uv.ransheng.net
EMAIL: sale@ransheng.net